Portfolio | Countries | Peru (2000)
Page 1 | 2

Plaza de Armas, Cuzco, Peru Plaza de Armas, Cuzco, Peru Islas Flotantes (Uros), Titicaca Lake, Peru Islas Flotantes (Uros), Titicaca Lake, Peru Islas Flotantes (Uros), Titicaca Lake, Peru Cuyes (Guinea Pig), Arequipa, Peru
Iglesia @ Chinchero, Peru Llactapata Ruins, Inca Trail to Machu Picchu, Cuzco, Peru Sacred Valley (Valle Sagrado), Urubamba, Cuzco, Peru Sacsayhuaman, Cuzco, Peru Inka Walls @ Machu Picchu, Peru Machu Picchu, Urubamba, Peru
Machu Picchu, Cuzco, Peru The lower city Hurin, Machu Picchu, Cuzco - Aguas Calientes, Peru View of Machu Picchu from Intipunku, Peru Inca Trail to Machu Picchu, Cuzco, Peru Abra Warmiwanusca aka Dead Woman's Pass (4.200m), Inca Trail, Peru Pousada del Inca, Yucay, Peru
Colca Canyon, Peru Chullpas de Sillustani, Puno, Juliaca, Titicaca, Peru Sunset @ Isla Amantani, Lago Titicaca, Peru Sacsaywaman, Cuzco, Peru Karsten @ Machu Picchu, Urubamba, Peru

Page 1 | 2